Gasprijs per m3 l Grafiek met actuele prijzen 2024 | Overstappen.nl (2024)

Gasprijs grafiek


*In de bovenstaande grafiek zie je de gemiddelde variabele gastarieven van de leveranciers die wij vergelijken. Dit zijn de variabele leveringstarieven voor gas inclusief btw en overheidsheffingen.

Gasprijs per m3 l Grafiek met actuele prijzen 2024 | Overstappen.nl (1)

Huidige gasprijs

€ 1,38 per m3

Inclusief energiebelasting 2024 en 21% BTW

Gasprijzen vergelijken

Gasprijs per m3

Momenteel betreft de gasprijs gemiddeld € 1,38 per m3.
In maart 2024 was dit gemiddeld € 1,43 per m3. Wij berekenen de gemiddelde gasprijs op basis van de tarieven van een nieuw variabel energiecontract van de 19 grootste energieleveranciers. De tarieven voor bestaande klanten kunnen afwijken. Bekijk de uitleg bij de veelgestelde vragen.

Gasprijzen per energieleverancier in 2024

LeverancierFebruari 2024Maart 2024April 2024Vergelijken
Budget energie€ NNB€ 1,499€ 1,499Vergelijk Budget Energie
Coolblue energie€ 1,344€ 1,152€ 1,152Vergelijk Coolblue Energie
Delta energie€ 1,511€ 1,511€ 1,511Vergelijk Delta Energie
Eneco€ 1,510€ 1,510€ 1,094Vergelijk Eneco
Energiedirect€ 1,444€ 1,444€ 1,316Vergelijk Energiedirect
Engie€ 1,230€ 1,220€ 1,244Vergelijk Engie
Essent€ 1,450€ 1,450€ 1,328Vergelijk Essent
Gewoon energie€ NNB€ 1,405€ 1,405Vergelijk Gewoon Energie
Greenchoice€ 1,505€ 1,505€ 1,505Vergelijk Greenchoice
Innova energie€ NNB€ 1,405€ 1,405Vergelijk Innova Energie
Mega energie€ 1,571€ 1,571€ 1,571Vergelijk Mega Energie
OM | Nieuwe energie€ 1,282€ 1,157€ 1,146Vergelijk OM | NIeuwe Energie
Oxxio€ 1,510€ 1,510€ 1,094Vergelijk Oxxio
Powerpeers€ 1,407€ 1,407€ 1,407Vergelijk Powerpeers
Pure energie€ 1,480€ 1,480€ 1,480Vergelijk Pure Energie
Vandebron€ 1,420€ 1,420€ 1,420Vergelijk Vandebron
Vattenfall€ 1,297€ 1,297€ 1,297Vergelijk Vattenfall
Vrijopnaam€ 1,462€ 1,462€ 1,462Vergelijk Vrijopnaam
UnitedConsumers Energie€ 1,250€ 1,250€ 1,250Vergelijk UnitedConsumers Energie

Laatste update: 4 april 2024 | Bron: Overstappen.nl

Toelichting op de tarieven
De tarieven bestaan uit het leveringstarief inclusief BTW en energiebelasting. Dit zijn de variabele tarieven op basis van een nieuw modelcontract. De tarieven zijn op 4 april 2024 opgevraagd. Echter kunnen de leveranciers de tarieven van nieuwe contracten op ieder moment wijzigen. Het is dus een momentopname en de tarieven kunnen na deze datum weer veranderen.

Waarom overstappen via ons

 • Gasprijs per m3 l Grafiek met actuele prijzen 2024 | Overstappen.nl (2)

  Bespaar tot € 900

  Al 13 jaar de beste energievergelijker. Door onze exclusieve deals kan je besparen op je gasrekening. Bekijk je besparing en stap over.

 • Gasprijs per m3 l Grafiek met actuele prijzen 2024 | Overstappen.nl (3)

  Meest complete aanbod

  Wij hebben in onze vergelijker het meest complete aanbod van Nederland.

 • Gasprijs per m3 l Grafiek met actuele prijzen 2024 | Overstappen.nl (4)

  Onze klanten geven ons een 9

  Wij staan altijd voor onze klanten klaar. Voor, tijdens en na je overstap. Klanten waarderen ons het meest om de vlekkeloze overstap.

Huidige gasprijzen vergelijken

Onze Energie-expert aan het woord

Energie-expert Tom over de gasprijs

“De gasprijs is in 2023 vooral gedaald. Dat is heel gunstig voor de klant. De markt beweegt echter nog steeds heel erg op en neer. Je ziet dat door oorlogen en andere internationale situaties de prijs snel kan stijgen of kan dalen. De stabiele prijzen van voor de crisis lijken daarmee voorgoed verleden tijd. Onze verwachting is dat in 2024 de gasprijs nog steeds flink zal bewegen, maar vermoedelijk wel relatief laag zal blijven. Omdat de prijzen zo veel veranderen raden we daarom ook aan om nooit te lang te wachten met een overstap. Morgen kunnen de prijzen ineens veel hoger zijn.”

Tom Schlagwein,
Energie-expert

Gasprijs per m3 l Grafiek met actuele prijzen 2024 | Overstappen.nl (5)

Gasprijs per m3 l Grafiek met actuele prijzen 2024 | Overstappen.nl (6)

De ontwikkeling van de gasprijs op de groothandelsmarkt

Energieleveranciers kopen gas in op de groothandelsmarkt . Gas wordt hier per megawattuur (zo’n 100 m3 gas) afgerekend. € 30 per megawattuur is dus ongeveer € 0,30 per m3. Als de prijzen op de groothandelsmarkt bewegen, dan zullen op termijn ook de tarieven voor consumenten meebewegen. Je kunt dit dus als maatstaf gebruiken om een beeld te krijgen over de huidige situatie. Houdt er wel rekening mee dat deze bedragen nog zonder de overige kosten zijn zoals energiebelasting, btw en risico-opslag.

Gasprijs per m3 l Grafiek met actuele prijzen 2024 | Overstappen.nl (7)

Vaste, variabele of dynamische gasprijzen?

Als je een contract afsluit, kun je kiezen voor een contact met vaste, variabele of dynamische prijzen.

Kies je voor een vast contract? Dan betaal je gedurende de looptijd van je energiecontract een vaste prijs voor je gas. Hierdoor ben je zeker van je maandkosten en wanneer de prijzen stijgen heeft dit geen invloed op de gasprijs die jij hebt afgesproken met de leverancier.

Wanneer je kiest voor een variabel contract, dan kan de gasprijs veranderen gedurende de looptijd van je contract. Leveranciers passen de gasprijzen maandelijks of per half jaar aan. Het voordeel van dit type contract is dat je vrij bent om op ieder moment boetevrij op te zeggen.

Zodra je kiest voor een dynamisch contract zijn de gasprijzen gekoppeld aan de spotmarkt (ook wel ‘day ahead markt’ genoemd). Dit houdt in dat de gasprijzen per dag veranderen. Hierdoor profiteer je direct van een prijsdaling, maar bij een prijsstijging betaal je meteen een hoger tarief.

Als je meer zekerheid wilt hebben over de prijs die je betaalt, raden wij je een vast contract aan. Ook nadat het prijsplafond afgelopen is, kan je profiteren van een vast gastarief.

Voor meer uitleg over de huidige situatie op de energiemarkt en wat je het beste kan doen, verwijzen we je graag door naar de volgende pagina: ons advies voor de huidige energiemarkt.

Waaruit is de gasprijs opgebouwd?

Je gasprijs is opgebouwd uit het kale leveringstarief, energiebelasting en BTW. Let er op dat als je gasprijzen gaat vergelijken je altijd kijkt naar de kale prijs per kubieke meter gas. De belastingen zijn namelijk bepaald vanuit de overheid en voor iedereen gelijk. Je kunt nooit onderhandelen om de belastingen omlaag te krijgen. Wel kun je op zoek gaan naar de laagste prijs per kuub. Die prijs wordt bepaalt door de energieleverancier.

Gasprijs: belasting en overheidsheffingen

De overheidsheffingen op gas in 2024 bestaan uit energiebelasting en btw. Dit komt uit op een totaalbedrag van € 0,70538. Dit bedrag betaal je per m3 aan de overheid. In de afgelopen 5 jaar is dit tarief met ongeveer 20 cent gestegen. Met het verhogen van de belasting op gas wil het kabinet ervoor zorgen dat Nederlandse huishoudens minder gas verbruiken en daardoor sneller van het gas afgaan. Voorheen betaalde je ook nog een Opslag Duurzame Energie (ODE) per m3 gas. Vanaf 2023 is dit samengevoegd met de energiebelasting.

Gasbelasting door de jaren heen

Gas 2020 2021 2022 2023 2024
Energiebelasting € 0,4030 € 0,4218 € 0,4395 € 0,59266 € 0,70538
ODE € 0,0938 € 0,1030 € 0,1047 € 0 € 0
Totaal € 0,4968 € 0,5247 € 0,5442 € 0,59266 € 0,70538

* Dit is inclusief 21% BTW | Deze tarieven gelden tot een gasverbruik van 1 – 170.000m3.

Gasprijs per m3 l Grafiek met actuele prijzen 2024 | Overstappen.nl (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated:

Views: 6013

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.